Miłość uważana jest za najsilniejsze uczucie na świecie. Istnieje kilka definicji tego, co to znaczy kochać kogoś, jednak wciąż nie ma uniwersalnego wyjaśnienia tej niezwykłej emocji. Co warto wiedzieć o miłości? Kochać – co to znaczy w kontekście kulturowym?

Definicja miłości

Miłością nazywa się wyjątkowe przywiązanie do drugiej osoby, które objawia się głęboką więzią i poczuciem jedności z drugim człowiekiem. Słowniki języka polskiego przytaczają kilka definicji tego, co znaczy kochać, a wśród nich można znaleźć również takie wskazujące na ściśle erotyczne zabarwienie danej relacji. Miłość jest bowiem uczuciem, które może odnosić się do wielu rodzajów więzi.

Co to znaczy kochać kogoś
Co to znaczy kochać kogoś / pexels.com / Pixabay

Takim samym określeniem opisywane jest bowiem silne zainteresowanie danym aspektem życia lub osobą, a także uczucie rodzica do dziecka. Miłość jest zatem emocją, która niekoniecznie musi wiązać się ze sferą romantyczną i erotyczną. To szeroko pojęte uczucie, którym można obdarzyć zarówno inną osobę, jak i konkretny przedmiot lub ulubione zwierzę. W większości przypadków miłością określa się emocję o charakterze partnerskim, dlatego wciąż w świadomości społeczeństwa uczucie to posiada zabarwienie pożądania.

Kochać – co to znaczy?

Istotne znaczenie ma fakt, że odpowiedź na pytanie, co to znaczy kochać, jest w dużej mierze zależna od indywidualnego postrzegania charakteru całej definicji. Przyczyną pojawienia się uczucia miłości może być zatem zarówno wygląd i aparycja, jak i posiadanie konkretnych cech charakteru. Takie samo uczucie może pojawić się pod wpływem pożądania spowodowanego atrakcyjną fizjonomią ukochanej osoby, jak i świadomością jej przewagi nad innymi osobami dzięki dobroci, urokowi osobistemu i przyjaznemu charakterowi. Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi na to, za co można kochać drugą osobę.

Te same cechy, które spowodują pojawienie się konkretnego uczucia względem jednej osoby, mogą być źródłem awersji w przypadku kogoś innego. Miłość ma zatem charakter płynny, który jest trudny do zdefiniowania. Z tego powodu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dana osoba jest obdarzana miłością, natomiast ktoś inny nie miał okazji doświadczyć takiego uczucia.

Które cechy charakteru wpływają na pojawienie się uczucia miłości?

Spośród ludzkich cech charakteru można jednak wyróżnić te, których obecność przyczynia się do pojawienia się uczucia miłości. Statystycznie osoby, które są aroganckie, nieczułe oraz obłudne mają rzadszą szansę na zostanie obiektem silnego uczucia. Inaczej jest w przypadku wykazywania się dobrocią, łagodnością oraz dużym poczuciem humoru.

Kwestia ta jest zależna również od uwarunkowań płciowych – to na jakich facetów lecą dziewczyny ma duże odzwierciedlenie w cechach, które są kulturowo utożsamiane z mężczyznami. Siła, opiekuńczość i pewność siebie to cechy, które są mile widziane podczas poszukiwań partnerów do tworzenia związków.

Romantyczna, erotyczna, platoniczna – różne rodzaje miłości

Ponadczasowy charakter uczucia miłości sprawia, że temat ten jest głównym obiektem badań specjalistów już od tysięcy lat. Do dziś wyróżniono kilkanaście rodzajów miłości, które mimo podobnego charakteru są od siebie skrajnie różne. Najbardziej rozpowszechniony jest wzór miłości romantycznej, który jest głównym motywem wielu tekstów kultury. Co znaczy kochać w ujęciu sentymentalnym? W kontekście tego rodzaju istotne znaczenie ma współgranie cech platonicznych z erotycznymi – miłość romantyczna to zatem nic innego jak silne przywiązanie do danej osoby zarówno w kontekście emocjonalnym, jak i fizycznym.

Co znaczy kochać
Co znaczy kochać / pexels.com / luizclas

Miłość fizyczna (zwana również erotyczną) to całkowite uwielbienie danej relacji z powodów wyłącznie hedonistycznych. W sytuacjach tego typu poziom zrozumienia i przyjemność ze wspólnie spędzanego czasu schodzą na dalszy plan – ważna jest tylko fizyczna relacja, która najczęściej przybiera formę kontaktów seksualnych. Do rzadszych rodzajów miłości zalicza się natomiast relację platoniczną, w której główną rolę odgrywa wyidealizowany charakter całego związku.

Czy można darzyć uczuciem więcej niż jedną osobę?

Obdarzanie miłością więcej niż jednej osoby jest zjawiskiem całkowicie normalnym. W kulturach poliamorycznych związki opierały się na relacjach więcej niż dwóch osób – z tego powodu odczuwanie miłości do wielu osób to zjawisko powszechne zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Co to znaczy kochać kogoś w kontekście miłości mnogiej? Jest to nic innego jak obdarzanie tak samo silnym uczuciem dwóch lub większej liczby osób, wraz z pielęgnowaniem każdej z tych relacji w tak samo skrupulatny sposób.

Niepowodzenia w miłości – największy problem XXI wieku?

Brak szczęścia w miłości to najczęstsza przyczyna załamań nerwowych i niepowodzeń w dorosłym życiu. W perspektywie wysokiego rozwoju cywilizacyjnego wiele problemów zostało wyeliminowanych, jednak złamane serca wciąż pozostają nieodłączną częścią relacji międzyludzkich.

Przyczyną powszechności takiego zjawiska jest nie tylko nieadekwatne angażowanie się pod względem emocjonalnym, ale też niewłaściwe dobieranie potencjalnych obiektów zainteresowań romantycznych. Niepowodzenie w miłości to sytuacja, z którą każda osoba musi poradzić sobie samodzielnie. W niektórych przypadkach skuteczne okazuje się szybkie zaangażowanie w kolejny związek, w innych natomiast skuteczniejsze będzie odczekanie odpowiedniej ilości czasu. Efekt w każdym przypadku będzie taki sam, zmienia się tylko sposób osiągnięcia konkretnego celu.

W jaki sposób wyjść z friendzone?

Nieszczęśliwa miłość bardzo często przybiera formę relacji friendzone. Zepchnięcie danej osoby do grona znajomych to główny powód rozczarowania i doświadczenia silnego zawodu miłosnego. Warto jednak pamiętać o tym, że relacje tego typu ulegają dynamicznym zmianom. Przejście z friendzone do związku jest często możliwe dzięki zachowaniu poziomu sympatii i ciepła, jakim jest obdarzana druga osoba.

Odpowiedzią na pytanie, co to znaczy kochać, nie jest bowiem tylko odczuwanie satysfakcji seksualnej, ale też zapewnienie odpowiedniej bliskości. Przyjaciele są osobami, które mogą zagwarantować ten rodzaj uczucia. Warto zatem pamiętać o tym, że wejście w relacje tego typu nie powinno oznaczać kompletnej katastrofy – może to być bowiem jeden z etapów, który pozwoli dotrzeć do celu i utworzenia silnego oraz szczęśliwego związku.

Comments to: Co to znaczy kochać? Sprawdź naszą definicję miłości

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *